Agency for communication networks and services of the Republic of Slovenia / Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS)

Internationaler Regulator
Agency for communication networks and services of the Republic of Slovenia
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slowenien
+386 1 583 63 00
+386 1 511 11 01
http://www.akos-rs.si