Bild für den Bereich Konsumenteninformation

Konsumentenservice

RTR-GmbH je austrijska regulatorna agencija na području telekomunikacijskih usluga (prije svega internetskih, telefonskih i radiotelevizijskih usluga) i poštanskih usluga. Obavlja kao regulatorno tijelo zadatke iz vlastitog djelokruga, a dodatno ima i ulogu poslovnice za tri druge regulatorne agencije. To su regulatorne agencije „Kommunikationsbehörde Austria“ (KommAustria), „Telekom-Control-Kommission“ (TKK) i „Post-Control-Kommission“ (PCK).

Zakonske nadležnosti RTR-GmbH su raznolike. Obuhvaćaju na primjer pravni nadzor nad operaterima komunikacijskih i poštanskih usluga, upravljanje austrijskim telefonskim brojevima, postupke mirenja i ekonomske regulatorne mjere.

Naše usluge za krajnje potrošače

Krajnjim potrošačima nudi RTR-GmbH prije svega postupke mirenja. U tim postupcima pruža Vam RTR-GmbH pomoć ako imate problema s nekim operaterom (npr. telefonskim, internetskim, poštanskim operaterom, operaterom kablovske televizije, Pay-TV operaterom). Ti postupci mogu se voditi samo na njemačkom jeziku.

Višejezične informacije možemo ponuditi samo u manjem obimu. Jedan dio naše internetske stranice raspoloživ je i na engleskom jeziku. Na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku nudimo sljedeće informacije: