Bild für den Bereich Konsumenteninformation

Konsumentenservice

RTR, iletişim (özellikle internet, telefon ve yayıncılık) ve posta hizmetleri sektörlerinde Avusturya’nın düzenleyici kuruludur. Kendi kurumsal görevlerini yerine getirirken Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), Telekom-Control-Kommission (TKK) ve Post-Control-Kommission (PCK) olan üç regülasyon kurumu çerçevesinde de faaliyet göstermektedir.

RTR’in yasal görevleri çok yönlüdür. İletişim hizmetleri ve posta operatörlerinin yasal denetimini, Avusturya’da telefon numaraların idaresini, uzlaşma davalarını ve ekonomik kontrol önlemlerini kapsamaktadır.

Nihai kullanıcılar için hizmetimiz

RTR, nihai kullanıcılar için özellikle uzlaşma davaları sunar. Bu davalarda RTR, (örneğin telefon, internet, posta, kablolu TV ve ödemeli TV) operatörüyle bir problem yaşadığınızda yardım eder. Bu davalar yalnızca Almanca olarak yürütülebilir.

Çok dilli hizmetlerimiz kısıtlıdır. Web sitemizin bir kısmı İngilizce olarak mevcuttur. Türkçe olarak şu bilgileri sunabiliriz: